Kompjuterska dijagnostika

Naša firma prati nove trendove koje nameće dalji razvoj automobilske industrije. Pošto se trudimo da idemo u korak sa vremenom, jedan deo našeg poslovanja proširen je i na kompjutersku dijagnostiku. Uz pomoć originalne Fordove dijagnostika i odgovarajućih softvera kojim raspolažemo, u mogućnosti smo da preduzimamo različite radnje na Vašem automobilu, između ostalog i:

- Čitanje i brisanje dijagnostičkih kodova grešaka

- Programiranje BOSH pumpi

- Programiranje dizni

- Regeneraciju DPF filtera

- Programiranje kod ključeva

- Programiranje PCM

- Čitanje kilometraže

- Čitanje koda CD playera, itd.


I sve to za najnižu cenu!

IMG
IMG
IMG
IMG
elektroinstlacije-dijagnostika-veca-

  • Hits: 6706